Opodatkowanie Dywidend: Jak Działa i Jakie Są Zasady
Porady finansowe

Opodatkowanie Dywidend: Jak Działa i Jakie Są Zasady?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tematowi opodatkowania dywidend. To ważny aspekt finansów osobistych i firmowych, który warto zrozumieć, aby świadomie zarządzać swoimi inwestycjami i przychodami. Dowiedzmy się, jak działa podatek od dywidendy i jakie są zasady jego obliczania.

Czym Są Dywidendy i Jak Są Opodatkowane?

Dywidendy to część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom jako nagroda za posiadane udziały. Otrzymują je osoby, które inwestują w akcje danej firmy. Dywidendy mogą być wypłacane regularnie, zazwyczaj co kwartał, ale także jako jednorazowe wypłaty w zależności od polityki spółki.

Podatek od dywidendy

W Polsce dywidendy są opodatkowane na zasadach ogólnych, co oznacza, że podlegają one opodatkowaniu na takich samych zasadach jak inne przychody. Obowiązuje stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która zależy od wysokości osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

Stawki Podatku od Dywidend

Stawka Podatku dla Osób Fizycznych

Dla osób fizycznych stawka podatku od dywidend wynosi 19%. Oznacza to, że jeśli otrzymasz 1000 zł dywidend, to 190 zł zostanie potrącone na podatek, a na Twoje konto wpłynie 810 zł.

Stawka Podatku dla Firm

Firmy również podlegają opodatkowaniu od dywidend. W Polsce obowiązuje 15% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Firmy płacą podatek od dochodów, które uzyskują z dywidend.

Ulgi i Zwolnienia od Podatku od Dywidend

Firmy, które otrzymują dywidendy od innych firm, mogą korzystać z tzw. „ulgi B+R” (badania i rozwój). Dzięki temu zwolnieniu mogą obniżyć podatek od otrzymanych dywidend. Osoby fizyczne mogą korzystać z ulgi na podatek od dywidend w przypadku, gdy otrzymują dywidendy od spółki zależnej lub współzależnej, która spełnia określone warunki.

Możesz również polubić…