kredyt
Wiedza encyklopedii finansów

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Co to oznacza?

Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe oferują kredyty i pożyczki z oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Najczęściej stosowane jest to pierwsze, czyli oprocentowanie zależne od zmiennych stóp procentowych.

Oprocentowanie to główny czynnik, który wpływa na koszty kredytów i pożyczek. Im jest ono wyższe, tym do spłaty jest więcej odsetek. Oprocentowanie może być ustalone z góry jako stałe, ale także może być zmienne. Zmienne oprocentowanie jest spotykane w Polsce dużo częściej. Na czym dokładnie polega? Jakie ma konsekwencje?

Czym jest oprocentowanie zmienne?

Kredyt lub pożyczka z oprocentowaniem zmiennym wyznaczają wysokość oprocentowania na dany okres – następnie może ono ulec zwiększeniu, ale też zmniejszeniu. Od momentu podpisania umowy łączne koszty kredytowe mogą zatem wielokrotnie się zmieniać.

Z czego składa się oprocentowanie zmienne?

Oprocentowanie zmienne jest warunkowane przez dwa czynniki, a mianowicie są to:

  • zmienna stawka WIBOR,
  • stała marża (prowizja) banku.

Jak wyznacza się stawkę WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offer Rate) to wartość służąca do wyznaczania oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Bazuje ona na aktualnych stopach procentowych NBP oraz na deklaracjach banków uczestniczących w tzw. panelu WIBOR.

Wartość ta ustalana jest dla różnych terminów. Najczęściej stosuje się stawkę WIBOR 3M. Do tej stawki bank dolicza swoją marżę i w ten sposób powstaje wartość oprocentowania kredytu lub pożyczki.

Kiedy oprocentowanie może ulec zmianie?

Koszt kredytu lub pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem może ulec zmianie wtedy, gdy dojdzie do zmiany WIBOR-u 3M. Gdy stawka ta wzrośnie, wtedy rośnie także oprocentowanie, natomiast wtedy, gdy maleje, koszty są niższe, dlatego kredytobiorca może płacić niższą ratę.

Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy stopy procentowe i zarazem WIBOR są na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się na niższe raty.

Wobec tego właściciele kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym muszą pamiętać o tym, że rata ich zobowiązania może ulec zmianie – na plus i na minus.