Ostatnie komentarze

  Archiwum strony

  Żyrowanie pożyczki a windykacja

  Osoba poręczająca spłatę czyjegoś kredytu – zabezpieczająca go na wypadek gdyby pożyczkobiorca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań kredytowych, jest popularnie nazywana żyrantem: https://kapitalni.org/pl/artykuly/obowiazki-poreczyciela-kredytu-zyranta,73,93. Wiele banków, udzielając kredytów, zwłaszcza osobom o niskich dochodach, o małej zdolności kredytowej, żąda od swoich kredytobiorców dodatkowego zabezpieczenia właśnie w formie poręczenia spłaty przez osoby trzecie. Dla banku nie jest w żaden sposób istotne, w jakiej relacji, czy stopniu pokrewieństwa, kredytobiorca jest z poręczycielem. Ważne jest jedynie, żeby ten ostatni posiadał odpowiednią zdolność kredytową.

  Niewywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty kredytu i postępowanie windykacyjne

  Co jeśli osoba która zaciągnęła kredyt, czyli główny kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie spłaca rat? W takiej sytuacji bank może postąpić na dwa sposoby. Po pierwsze, może wnieść sprawę do sądu i dysponując odpowiednią decyzją, rozpocząć za pośrednictwem biura komorniczego postępowanie windykacyjne. W takiej sytuacji kredytobiorca odpowiada za niespłaconą kwotę swoim majątkiem, w takim zakresie jak regulują do odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Po drugie, bank może zażądać spłaty kredytu przez poręczyciela. Żyrant w takim wypadku przejmuje zobowiązania kredytowe głównego kredytobiorcy. Jeżeli natomiast, również poręczyciel nie spłaca rat kredytu terminowo, albo w ogóle ich nie spłaca, bank również sięga po możliwość rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. To, w jakiej kolejności wykonywane są poszczególne kroki, zależne jest od odpowiednich zapisów w umowie kredytowej. Decydując się zatem na zabezpieczenie czyjegoś kredytu w formie poręczenia, powinno się zadbać o to, by w umowie znalazły się zapisy regulujące tą kwestię w sposób korzystny dla poręczyciela. Reasumując: bank może w przypadku zalegania kredytobiorcy ze spłatą, w pierwszej kolejności rozpocząć postępowanie komornicze wobec kredytobiorcy, później zażądać spłaty przez żyranta i na samym końcu sięgnąć po majątek tego ostatniego. Może również na początku obarczyć żyranta koniecznością spłaty kredytu, później rozpocząć postępowanie komornicze wobec kredytobiorcy, a finalnie wobec poręczyciela. Trzecia możliwość jest taka, że bank, w razie powstania zaległości sięga najpierw do kieszeni żyranta, a w razie niewywiązania się ze spłaty również przez niego, rozpoczyna postępowanie komornicze z pominięciem głównego kredytobiorcy. Jak widać, ostatnia opcja jest zdecydowanie najmniej korzystna dla poręczyciela. Upewniając się jednak, że w umowie kredytowej znalazły się odpowiednie zapisy, osoba żyrująca kredyt, może zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *